گودبرداری و پایدارسازی گود


یکی از مشکلاتی که امروزه در ساخت و سازهای شهری وجود دارد، موضوع محدودیت در گسترش جانبی و ارتفاعی ساختمان هاست. به بیان دیگر به دلیل ارزش بالای ساختمان در محیط های شهری و در نتیجه تمایل مالکین به استفاده حداکثری از مساحت زمین، موجب شده است تا بسیاری از سازه ها به جای گسترش جانبی و رو به بالا، گسترش رو به پائین داشته باشند. لذا مسئله گودبرداری و حفاظت از گود که مهندسین ژئوتکنیک علم حاکم بر آن را از گذشته در مسائلی مانند پایداری شیروانی های خاکی به کار گرفته بودند، موجب گشوده شدن باب جدیدی شد که نیاز به ابداع روش ها و تکنیک های نوین در مهندسی ژئوتکنیک لازم به نظر می رسید.
با گسترش حفاری های عمیق و وجود مسائل مختلفی که مبتلا به این نوع پروژه هاست، روش های مختلفی در گودبرداری و پایدارسازی گود متناسب با شرایط محیطی و فنی آن، ابداع شد. برخی از چالش هایی که معمولاً در پروژه های گودبرداری عمیق وجود دارد، عبارتند از:
- عمق گود نسبت به سطح آب زیرزمینی
- وضعیت ساختمان های مجاور گود (همجواری)
- مشخصات ژئوتکنیکی محل احداث گود
- ابعاد پلان گود برداری
- مصالح، تجهیزات و امکانات در دسترس
- مسائل حقوقی
براین اساس، با توجه به چالش های موجود در هر پروژه، روش های مختلفی جهت پایدارسازی گود ابداع شده است که برخی از مهمترین این روش ها عبارتند از:
- میخکوبی (نیلینگ): در این روش از یک المان کششی مانند میلگرد جهت حفظ پایداری گوه محتمل به لغزش استفاده می شود.
- میل مهار (انکراژ): روش نصب آن تقریباً مشابه روش میخکوبی است، لکن المان کششی می تواند از جنس کابل نیز باشد. در این روش از طریق ایجاد حالت پیش کشیدگی در المان کششی، از تغییر شکل های گود جلوگیری می شود.
- مهار متقابل (استرات): در این روش از سازه های افقی با ساختار خرپایی که دو سر آن ها به دو جداره متقابل گود متصل می شود استفاده می شود.
- دیوار برلنی: در این روش از تلفیق المان های قائم (پرفیل های H) و المان های کششی (میخکوبی یا میل مهار) جها حفظ پایداری گود استفاده می شود.
- شمع: از سیستم در گودبرداری های عمیق معمولا در تلفیق با سایر سیستم ها مانند (میل مهار یا میخکوبی)
با توجه به تجربیات اجرایی و پشتوانه علمی، گروه مهندسین داریان توانایی خود در ارائه خدمات در زمینه گودبرداری و پایدار سازی گود را به خوبی ثابت کرده است. همچنین به دلیل اهمیت بالای ایمنی در پروژه های گودبرداری، کلیه عملیات گودبرداری و پایدارسازی گود تحت کنترل دقیق مهندسین توانمند این شرکت انجام می شود. به طورکلی برخی از خدمات قایل ارائه توسط شرکت در این بخش عبارتند از:
1- عملیات خاکی و گودبرداری (سطحی و عمیق)
2- پایدارسازی گود (با روش های مختلف)
3- محاسبات پایداری گود
4- نظارت بر اجرای عملیات پایدارسازی گود (پایش گود)

 

 معرفی روش پایدارسازی گود به روش انکراژ (میل مهار)

 معرفی روش پایدارسازی گود به روش نیلینگ (میخ کوبی)

 معرفی روش های سنتی پایدارسازی گود

روش های کنترل آب زیرزمینی در گودبرداری

 
 

 

عضویت در خبرنامه داریان